Integritetspolicy

1. Introduktion

På Saro Island AB (“Saro Island”, “vi”, “vår”, “oss”) värnar vi om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna och transparenta med information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt hur vi ser till att databehandlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 tillämpas General Data Protection Regulation (“GDPR”) inom EU/EES. 

2. Allmänt

Genom att använda webbplatserna www.lambrettawatches.com eller www.lambrettawatches.com/sv kan eventuellt personuppgifter samlas in och bearbetas. Saro Island AB äger varumärket Lambretta Watches, och ansvarar för insamling och behandling av sådana personuppgifter.

Beroende på om du till exempel är nyhetsbrevsprenumerant, webbshopskund, Lojalitetsklubbmedlem eller har ett aktivt garantiärende kommer olika delar av vår integritetspolicy att gälla dig. I respektive kapitel beskriver vi mer i detalj vilka personuppgifter vi har om dig, hur vi använder dessa och hur länge vi sparar uppgifterna. Vi beskriver även hur du får tillgång till dina uppgifter vi har om dig, samt hur du kan begära en ändring i dina uppgifter eller att vi slutar använda dina uppgifter.

På Saro Island är lägger vi stor vikt i att skydda och respektera integriteten hos alla våra kunder och andra besökare av våra webbsidor. Vi har antagit denna policy för att ge ett starkt skydd för de personuppgifter vi behandlar. Med stor omsorg för att skydda och respektera din integritet strävar vi efter att upprätthålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. Av den anledningen har Saro Island vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörigt tillträde, obehörig användning, ändring och radering.

3. Registeransvarig för personuppgifter

Det svenska företaget, Saro Island AB, är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Saro Island AB
Västra Särövägen 83
429 42 Särö
Sverige

Tel: 031-755 21 00
E-post: privacy@lambrettawatches.com

Bolagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559263-1476

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

4. Vilka personuppgifter samlas in, varför, och hur länge?

Saro Island kan samla in uppgifter när du använder någon av våra webbsidor, till exempel om du beställer en produkt online, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller registrerar dig till vår Lojalitetsklubb. Vi samlar in de personuppgifter som du själv anger i kassan/formulär och delar med oss, uppgifter som är nödvändiga för att administrera din kundrelation med oss och för att tillhandahålla tjänster i enlighet med vårt ömsesidiga avtal. Detta inkluderar vanligtvis information som: ditt namn och telefonnummer, din adress och e-postadress. Vi kan även komma att samla in andra uppgifter när du handlar hos oss, när du besöker någon av våra webbsidor eller när du interagerar med oss på andra sätt, såsom: kön, språkinställningar, geografiska information, IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, användarmönster och beteendedata (online-rörelse).

4.1  Vi kan använda dessa personuppgifter för till exempel följande ändamål:

- att korrekt bearbeta och genomföra din beställning
- att skicka orderbekräftelse och kvitto på din betalning
- att analysera och förbättra kvaliteten av information för våra produkter och tjänster på våra webbsidor
- att utvärdera och förbättra vår korrespondens med dig angående leveranser, garanti- och reparationsärenden, returer och återbetalningar
- att skicka information, erbjudanden och kampanjer baserat på ditt intresse
- att ge information om nya produkter och tjänster
- att ge dig tillgång till Lojalitetsklubbens förmåner och premier
- att ge dig möjlighet att ansluta till våra sociala medier konton
- undersökningar om nivån på kundtillfredsställelse
- intern analys och statistik om användandet av våra webbsidor

Detta innebär att även om inget särskilt samtycke har lämnats för att få marknadsföringsinformation, ger du härmed Saro Island tillstånd att skicka information om Lambretta Watches, våra produkter som är samma eller liknande dem som du har beställt/registrerat, eller annan information som vi tror att du kommer att finna användbar. Självklart har du rätt att meddela oss att du inte längre vill få någon information ifrån oss. För detta, se informationen under 'Avsluta prenumeration' nedan.

Vi kan också använda data om hur du använder vår webbplats för att förhindra eller upptäcka bedrägeri, missbruk och olaglig användning för att följa domstolsuppdrag, myndighetsansökningar eller tillämplig lag.

4.2  Hur länge lagras personuppgifter?

Nyhetsbrevsprenumeration
Vilka uppgifter: Namn, e-postadress
Hur länge vi lagrar: Tills dess att du önskar avsluta din prenumeration

Online köp
Vilka uppgifter: Produkt/er, transaktions- och köpinformation, namn, adress, telefonnummer, e-postadress
Hur länge vi lagrar: Uppgifterna sparas i två år (samma som vår garantitid för att kunna tillgodose dig med bästa service)

Registrering/Lojalitetsklubb
Vilka uppgifter: Produkt, inköpsplats och datum, namn, e-postadress, kön, land
Hur länge vi lagrar: Uppgifter om registrerad produkt, inköpsplats och datum sparas i två år (samma som vår garantitid för att kunna tillgodose dig med bästa service), övriga uppgifter sparas tills dess att du önskar gå ur vår Lojalitetsklubb

Garanti- och reparationsärende
Vilka uppgifter: Produkt, inköpsplats och datum, garanti-info, reparationsorsak, namn, adress, telefonnummer, e-postadress
Hur länge vi lagrar: Efter avslutat ärende sparas uppgifterna i max 3 månader

Returärende
Vilka uppgifter: Produkt/er, ordernummer, returorsak, önskad åtgärd, namn, e-postadress
Hur länge vi lagrar: Efter avslutat ärende sparas uppgifterna i max 3 månader

Observera att vissa uppgifter måste lagras under en längre tid, även efter att ett affärsförhållande har avslutats, när det krävs enligt nationell lagstiftning. Sådana krav kan exempelvis framgå av skattelagstiftning eller bokföringslagar.

Ingen information om dig kommer att sparas längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som strider mot lagen.

5. Skydd och hantering av dina personuppgifter

Saro Island använder en rad säkerhetsåtgärder, inklusive krypterings- och autentiseringsverktyg, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter. Dina personuppgifter finns bakom säkrade nätverk och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskilda behörigheter till dessa system.

De personuppgifter som vi samlar in, eller genererar och bearbetar i anslutning till våra webbsidor, lagras i Sverige.

6. Underbiträden och tredje part

Vi har rätt att anlita underbiträden och tredjepartsleverantörer för att behandla personuppgifter på dina vägnar. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden eller tredjepartsleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Saro Island. Det kan till exempel vara nödvändigt för att bearbeta kreditkort och betalningar, för leverans av speditions- och kurirföretag, för att hantera vår data, för att distribuera e-post, för analys och statistik, för att hantera varumärkes- och produktkampanjer, samt administrera vissa tjänster och funktioner. Exempel på sådana underbiträden och tredjepartsleverantörer är: DIBS, PayPal, DHL, UPS, SendGrid och Mecenat Studentkort.

Alla företag som behandlar personuppgifter på våra vägnar kommer alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls av våra partners.

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till tredje part när det krävs enligt lag, andra lagstadgade eller statliga beslut, eller information lämnas till försäkringsbolag, banker eller förmånspartners enligt ovan.

Vi kan också dela dina personuppgifter till tredje part, till exempel polisen, skattemyndigheten eller någon annan myndighet, vid en brottsutredning eller om vi annars är skyldiga att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

Saro Island kommer inte att dela dina personuppgifter i någon annan mån än vad som beskrivs i ovan punkter, och om vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa endast att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

7. Cookies 

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten del data som skickas från en webbsida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på webbsidan. En cookie kan hjälpa oss att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbsidan så att det förbättrar din shoppingupplevelse, till exempel genom att behålla varor i din kundvagn, komma ihåg dina språkinställningar, ge dig tillgång till vissa funktioner på webbsidan och/eller registrera dina surfmönster. 

Det finns annan teknik som pixel-taggar, webbuggar, webblagring och andra liknande filer och teknologi som kan ha samma funktioner som cookies. Vi använder termen “cookies” för cookies och all sådan liknande teknologi. Vi använder både ”persistent cookies” och ”session cookies”. Medan persistent cookies kvarstår på din dator under en längre tid tas sessions cookies automatiskt bort när webbläsarfönstret är stängt.

Vi använder följande cookies för de ändamål som anges nedan:

Functional cookies
Vi använder functional cookies för att styra vissa funktioner på webbsidan och för att optimera din användning av vår webbsida, vilket betyder att när du fortsätter att använda eller komma tillbaka till webbsidan kommer webbplatsen att tillhandahållas som du tidigare har begärt, t.ex. komma ihåg din anpassning och webbsidans inställningar.

Analytical/performance cookies
Dessa cookies tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare på vår webbsida och se hur besökarna flyttar när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att se till att användarna hittar det de letar efter enkelt. Vi använder också informationen i statistiksyfte.

Marketing cookies
Med Google Analytics cookies mäter vi hur du använder Lambretta Watches hemsida. Vi använder den här informationen för att hjälpa dig att välja den produkt som passar dig bäst och för att visa erbjudanden på produkter du kanske är intresserade av vid remarketingkampanjer. Vi använder Facebook & Instagram cookies för att se vilka produkter du har tittat på. På så sätt kan vi visa relevanta annonser på Facebook och Instagram.

För mer information om de cookies som dessa parter placerar och de uppgifter som kan samlas in med dem, hänvisar vi till de här parternas policyredogörelser: Google, Facebook & Instagram (ditt samtycke krävs för användningen av dessa cookies).

Genom att använda denna webbsida så accepterar du att vi använder cookies, men om du inte vill att vi ska använda cookies så kan du enkelt förhindra det genom att hantera dina cookiepreferenser i din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare för att vägra cookies eller radera vissa cookies. I allmänhet bör du också kunna hantera liknande teknik genom att använda webbläsarens inställningar. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det hända att den här webbsidan inte fungerar på rätt sätt.

8. Dina rättigheter – återkallelse, tillgång, korrigering och radering

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagar, begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig när som helst. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade, begära att vi raderar dina personuppgifter (i vissa fall kan inte Saro Island tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag), begränsa vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig detta. När behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till den behandlingen när som helst. För detta, se informationen under 'Avsluta prenumeration' nedan.

Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på privacy@lambrettawatches.com

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Saro Island. Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

9. Avsluta prenumeration

Om du inte längre önskar få någon information om våra produkter eller tjänster, eller för andra Lambretta Watches marknadsföringsändamål, kan du när som helst enkelt följa de avprenumerationsanvisningar som finns i varje marknadsföringsutskick som du får via e-post från Lambretta Watches.

10. Justeringar av denna Integritetspolicy

Saro Island arbetar kontinuerligt med att säkra din integritet så att du alltid kan känna dig trygg på vår webbsida. Den typ av personuppgifter som vi behöver, och de syften vi behöver sådana personuppgifter för, kan ändras över tiden. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Den mest aktuella versionen av denna integritetspolicy är alltid den som publiceras på vår webbsida (du finner senaste uppdateringdatumet i slutet av policyn).

Om du har några övriga frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

11. Kontaktuppgifter

Saro Island AB
Västra Särövägen 83
429 42 Särö
Sverige

Tel: 031-755 21 00
E-post: privacy@lambrettawatches.com

Denna Integritetspolicy ändrades senast 30 september 2020.

Du kan ladda ner och skriva ut Integritetspolicyn här:
Integritetspolicy - Lambretta Watches - Saro Island.pdf